Horaires du Jiu-Jitsu brésilien

 

lundi

12h30 - 14h00 à Marcel Sangnier

 

Mardi

12h30 - 14h00 JJB à Jean Dame

 

Mardi

20h45 - 22h00 à Jussieu.

 

Mercredi

19h15 - 22h30 à Mercoeur.

 

Jeudi

12h30 - 14h00 à Marcel Sangnier

20h30 - 22h00 à Jussieu.

 

Vendredi

19h30 - 21h00 à Jussieu.

 

Samedi
16h30 - 18h15 à Michel lecomte.